PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE PRAHA

PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE PRAHA

ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ

Více ...


VYBODOVANÍ ŘIDIČI

Více ...


ŘIDIČI NAD 65 LET

Více ...


UČITELÉ AUTOŠKOL

Více ...


ŘIDIČI TAXI

Více ...

Jste řidič ve výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost v dopravě?

Byl Vám odebrán řidičský průkaz z důvodu opakovaného spáchání závažných dopravních přestupků?

Jste podmínečně propuštěni na svobodu, ale spáchali jste trestnou činnost v dopravě?

Nebo jste řidič, který se prostě pouze bojí řídit?

Dlouhodobě pracujeme s řidiči, kteří mají zájem zlepšit své řidičské kompetence a chtějí se tak vyhnout možným přestupkům nebo dokonce ztrátě řidičského průkazu.

Pro některé řidiče je návštěva psychologa formou rehabilitečního programu jedinou záchranou před nástupem trestu do vězení v případě opakovaných přestupků.

Rehabilitační program probíhá individuální formou konzultace (koučování) v délce 50min. Někdy je rehabilitační sezení připodobňováno k psychoterapii, i když se nejedná o psychoterapii v pravém slova smyslu.

Počet sezení je velmi individuální, záleží vždy na konkrétní zakázce daného klienta. Pro úspěšné vyřešení Vašeho problému však může stačit pouze několik málo sezení. Velmi moderní a hojně využívané jsou tyto služby také v zahraničí, odkud je také čerpána osvědčená metodika práce s klienty.

NOVÁ LEGISLATIVA

Změny od 20.2.2016

Dne 20.2.2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který zásadním způsobem změnil prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění (§87b).

 

Číst dál

JAK SE PŘIPRAVIT

Obáváte se psychologického vyšetření, protože nevíte, co Vás čeká, nebo se bojíte, že neobstojíte?

 

Číst dál